Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.

Administrator danych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Immomok Sp. z o.o., ul. Jana Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa | NIP: 5271023642

Inspektor ochrony danych osobowych: administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Krystian Erens. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: e.leclerc@infomania.pl

Podstawa przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zamówienia usługi newslettera zawierającego informacje handlowe i marketingowe, podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.

Odbiorcy danych osobowych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy administratora danych, a także podmioty wspierające administratora danych w procesie administracji usług (firmy świadczące usługi IT, serwisowe, administracyjne).

Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia zgody.

Uprawnienia osób fizycznych: ma Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem mailowym powołanego przez administratora danych - inspektora ochrony danych osobowych. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa, może Pani/Pan skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe: Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zapisania się do usługi newsletter (w przypadku wyrażenia zgody i w momencie kiedy adres mailowy zawiera dane osobowe). Brak podania danych uniemożliwi realizację celu.


Instrukcja zamówień
Zapoznaj się
z naszym asortymentem
Discover our offer
Dodaj
do koszyka wybrane produkty
Add selected products to your cart
Dokonaj
pełnej rezerwacji produktów
Confirm your order
Click & Collect
Odbierz i zapłać
na miejscu
Collect your order and pay in store

Zapisz się do newslettera!

Możesz zrezygnować w każdej chwili. W tym celu należy odnaleźć szczegóły w naszej informacji prawnej.