Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej lacave.com.pl (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania wszelkich danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania (w treści klauzuli informacyjnej). Dotyczy to w szczególności informowania o celu, podstawie przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi zgodami niezależnie od postanowień Polityki, podstawą do podejmowania działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa.

Administrator danych
Administratorem przekazanych danych osobowych przetwarzanych w procesie na stronie lacave.com.pl jest Immomok Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-777), ul. Jana Ciszewskiego 15 | NIP: 5271023642. Kontakt z administratorem danych możliwy jest w sposób tradycyjny, wysyłając korespondencję na adres administratora danych, lub poprzez kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Inspektor ochrony danych osobowych
Administrator danych powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Naszym inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Krystian Erens. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: e.leclerc@infomania.pl

Podstawa przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy głównie w celu realizacji umowy, jednakże szczegółowy zakres przetwarzania danych każdorazowo podajemy w klauzuli informacyjnej, która znajduje się w miejscach pozyskiwania danych osobowych na stronie lacave.com.pl. W zależności od wyrażonej zgody, lub działając na podstawie przepisów obowiązującego prawa dane osobowe przetwarzamy w celu:
- zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług (założenie konta na stronie lacave.com.pl) lub podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy np. w przypadku odpowiedzi na zadane zapytanie;
- zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub rezerwacji produktu, czyli podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy w przypadku kiedy dane osobowe będą na niezbędne do potwierdzenia rezerwacji, kontaktu i realizacji umowy;
- działań związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji;
- prezentacji reklam, ofert, promocji i rabatów związanych z oferowanymi produktami lub usługami administratora danych i jego Partnerów – w przypadku gdy wyrażona została taka zgoda;
- oceny i analizy informacji w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w celu dokonywania analiz statystycznych, prezentowania ofert, jak i promocji, jak również w celu realizacji umowy o świadczenie usługi newslettera;
- dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich;
- wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy administratora danych, a także podmioty wspierające administratora danych w procesach związanych ze świadczeniem usług i sprzedaży produktów z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (głównie będą to firmy świadczące usługi IT, serwisowe, administracyjne).
Obecnie powierzyliśmy dane osobowe firmom:
- Infomania.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Obornicka 117 (w zakresie usługi inspektora ochrony danych osobowych),
- SULIMO Software Piotr Osipa i Wspólnicy Spółka Jawna, al. Józefa Piłsudskiego 13/1100, 20-011 Lublin (w zakresie administracji stroną internetową lacave.com.pl),

Okres przechowywania danych osobowych
W zależności, od celu w jakim dane osobowe zostały zebrane, będziemy je przetwarzać np.:
- w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych przez okres 5 lat, od daty wystawienia faktury (zaokrąglając do pełnego roku, czyli maksymalnie przez okres 6 lat);
- w przypadku wypełnienia obowiązków związanych z procesem reklamacji – przez okres roku od daty zakończenia procesu reklamacyjnego,
- w przypadku dobrowolnie wyrażonej zgody - do czasu cofnięcia tej zgody,
- w przypadku korespondencji mailowej lub tradycyjnej – przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego tj. przez maksymalny okres 3 lat.
- w przypadku „doraźnej” korespondencji (np. odpowiedzi na zapytanie) – przez okres 6 miesięcy

Uprawnienia osób fizycznych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych, każda osoba fizyczna, która udostępniła swoje dane osobowe, ma możliwość:
- dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii;
- sprostowania podanych danych;
- żądania ich usunięcia;
- ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- przeniesienia podanych danych do innego administratora danych.
W każdym czasie wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można cofnąć kontaktując się z nami pod adresem tradycyjnym lub mailowym poprzez kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące prawa osoby fizycznej, można skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający swoją siedzibę w Warszawie (00-193), na ul Stawki 2.

Pliki „cookies”

O plikach „cookies”
Administrator danych wykorzystuje technologię plików cookies zbierając informacje o każdej osobie odwiedzającej stronę internetową lacave.com.pl. Strona internetowa lacave.com.pl wykorzystuje technologię przechowująca i uzyskującą dostęp do informacji na komputerze, smartfonie, tablecie lub każdym innym urządzeniu podłączonym do sieci publicznej Internet, w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze strony internetowej lacave.com.pl, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań osoby odwiedzającej stronę lacave.com.pl.

Czym są pliki „cookies”?
Pliki „cookies” to niewielkie pliki zawierające informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia osoby odwiedzającej serwis internetowy – w naszym przypadku lacave.com.pl. Ten niewielki plik przechowuje informacje, których nasz serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez osobę korzystając z usług serwisu i aby zbierać dane statystyczne dotyczące naszej strony. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać powiązane z konkretną osobą jak np. przypisanie pewnych zachowań, lub upodobań np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji konta. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki „cookies”, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności, które odnoszą się do danych osobowych, osób fizycznych a w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą.

W jakim celu używamy plików „cookies”?
Stosowane przez administratora danych pliki cookies mają za zadanie w pierwszej kolejności ułatwić osobie odwiedzającej, korzystanie ze strony internetowej lacave.com.pl, np. poprzez zapamiętanie podanych informacji, tak aby osoba odwiedzająca nie musiała za każdym razem ich podawać. Pliki „cookies” służą również dostosowaniu zawartości treści, w tym do preferencji osób odwiedzających. Za pomocą technologii plików „cookies” stosowanej na stronie lacave.com.pl możliwe jest zapoznanie się przez administratora danych z preferencjami osób odwiedzających.

Podstawa prawna stosowania plików „cookies”?
Pozyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików „cookies” jest możliwe na podstawie wyrażenia przez osobę odwiedzającą dobrowolnie wyrażonej zgody. Standardowo, wszystkie przeglądarki internetowe zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci publicznej Internet, domyślnie zezwalają na umieszczanie plików „cookies” na używanym urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o osobach odwiedzających serwis lacave.com.pl. W ustawieniach przeglądarki internetowej, lub w ramach zarządzania polityką prywatności na naszej stronie zgoda wyrażona na korzystanie z technologii „cookies”, może zostać w każdym momencie zmodyfikowana lub odwołana, jednakże nie będzie to gwarantować poprawnego działania strony internetowej lacave.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podstawą przetwarzania uzyskanych danych jest uzasadniony interes administratora danych, jakim jest zapewnienie najwyższej jakości treści poprzez jej dostosowanie do preferencji osób odwiedzających oraz marketing bezpośredni produktów i usług administratora danych.
Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień plików „cookies” w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:

Jakich plików „cookies” używamy?
Strona internetowa Lavcave.pl używa plików „cookies” koniecznych do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony lacave.com.pl, w szczególności tych wymagających autoryzacji. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

  • sesyjne - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzjącej do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej);
  • stałe – są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez osobę odwiedzającą stronę;
  • analityczne – są plikami umożliwiającymi lepsze poznanie sposobu interakcji w zakresie dopasowania zawartości strony internetowej.


Każda osoba odwiedzająca stronę lacave.com.pl ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia, poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy ustawienia dotyczące najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia XX.XX.2020r. Administrator danych może w przyszłości zmienić treść niniejszej Polityki Prywatności i Cookies m.in. z powodu zmian obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki administratora danych, lub prawa i obowiązki podmiotu danych. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies mogą być również dokonane w przypadku rozwoju funkcjonalności lub wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności i Cookies. Administrator danych każdorazowo umieści w ramach strony lacave.com.pl informacje o zmianach, a wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności i Cookies będzie się pojawiać z nową datą.

Instrukcja zamówień
Zapoznaj się
z naszym asortymentem
Discover our offer
Dodaj
do koszyka wybrane produkty
Add selected products to your cart
Dokonaj
pełnej rezerwacji produktów
Confirm your order
Click & Collect
Odbierz i zapłać
na miejscu
Collect your order and pay in store

Zapisz się do newslettera!

Możesz zrezygnować w każdej chwili. W tym celu należy odnaleźć szczegóły w naszej informacji prawnej.