Użytkownik Serwisu nie dokonuje płatności poprzez stronę internetową Serwisu. Wskazana kwota stanowi wyłącznie informację o wartości płatności, niezbędnych do dokonania zawarcia umowy sprzedaży w sklepie stacjonarnym, w ramach dokonanej Rezerwacji.

Płatność następuje gotówką lub kartą w sklepie stacjonarnym.

Wartość płatności jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Serwisu w chwili złożenia zamówienia.

Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT. Łączna cena zamówienia, widoczna przed potwierdzeniem zamówienia obejmuje cenę wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji.

Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności w chwili wydania Towaru.

Instrukcja zamówień
Zapoznaj się
z naszym asortymentem
Discover our offer
Dodaj
do koszyka wybrane produkty
Add selected products to your cart
Dokonaj
pełnej rezerwacji produktów
Confirm your order
Click & Collect
Odbierz i zapłać
na miejscu
Collect your order and pay in store

Zapisz się do newslettera!

Możesz zrezygnować w każdej chwili. W tym celu należy odnaleźć szczegóły w naszej informacji prawnej.